A Rural Women’s Assembly (RWA) afvaardiging het op 7 September met die waarnemende Munisipale Bestuurder van die Swellendam Munisipaliteit vergader oor die One Women, One Hectare veldtog eise en hoe veilige toegang tot grond vir vroue ’n teenmaatreël teen geslagsgebaseerde geweld (GBV) is. Terwyl die vergadering binne die Swellendam Munisipaliteit se kantore plaasgevind het, het ander lede van die RWA buite bymekaar gekom vir ‘n betoging. Die vroue het liedjies gesing wat die boodskap oor die One Woman, One Hectare veldtog met verbygangers versprei het.

“Wat vir my uitgestaan het, is dat al die plattelandse vroue wat die vergadering bygewoon het, uitgespreek het. Hulle het elkeen ‘n kans gehad om te verduidelik wat in hul eie gemeenskappe gebeur en wat hul stryd is. En die hoofkwessie is hoe die munisipaliteit die vroue sal hulp met toegang tot grond,” sê Reinette Heunis van RWA. Heunis verduidelik dat vroue se finansiële onafhanklikheid ‘n belangrike deel van die bekamping van GBV is. Wanneer vroue toegang tot grond het, kan hulle kos vir hul gesinne kweek, die surplus op plaaslike markte verkoop wat finansiële onafhanklikheid moontlik maak en plaaslike ekonomieë versterk.

In die vergadering het die vroue ook van die geleentheid gebruik gemaak om die implementering van die United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas(UNDROP) te bespreek. UNDROP bied ‘n geleentheid om die menseregte van kleinskaalse boere, produsente en mense wat in landelike gebiede werk te implementeer, insluitend die reg op voedselsoewereiniteit, en regstelling vir sistematiese en historiese marginalisering. Heunis sê die munisipaliteit het ingestem om die grondoudit van Swellendam te deel wat sal wys waar grond beskikbaar is.

“Die pad vorentoe is dat op 28 September ‘n opvolgvergadering sal hê en RWA sal ‘n 15-minute aanbieding doen aan ander provinsiale departemente soos Landelike Ontwikkeling, Landbou en Openbare Werke. So, ek dink dit is ‘n stap in die regte rigting.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *